Trybunał Konstytucyjny

Kontrola sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny
 
Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
    1. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
    2. zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
    3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 04.01.2007

Rejestr zmian
Opublikowane przez Konrad Jankowski