Strona główna

 

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
NAZWA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
RODZAJ urząd administracji rządowej
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. warszawski
KOD 00-993
MIEJSCOWOŚĆ Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
Szef ABW płk Krzysztof WACŁAWEK
Zastępca Szefa ABW płk Norbert LOBA
Zastępca Szefa ABW płk Bernard BOGUSŁAWSKI
Zastępca Szefa ABW płk Bartosz JARMUSZKIEWICZ
KONTAKT e-mail: poczta@abw.gov.pl
(ABW zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na wszystkie listy)
DYŻURNY OFICER OPERACYJNY ABW:
tel. (22) 585-82-21, fax (22) 585-84-88
Skargi i wnioski
tel. (22) 58-59-192 (w godz. 8.15 - 16)
Zespół Prasowy ABW
tel. (22) 58-59-292 (w godz. 8:15 - 16:15)