Strona główna

 

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
NAZWA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
RODZAJ urząd administracji rządowej
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. warszawski
KOD 00-993
MIEJSCOWOŚĆ Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
Szef ABW prof. dr hab. Piotr POGONOWSKI
Zastępca Szefa ABW płk Norbert LOBA
Zastępca Szefa ABW płk Bernard BOGUSŁAWSKI
Zastępca Szefa ABW ppłk Krzysztof WACŁAWEK
KONTAKT e-mail: poczta@abw.gov.pl
(ABW zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na wszystkie listy)
DYŻURNY OFICER OPERACYJNY ABW:
tel. (22) 585-82-21, fax (22) 585-84-88
Skargi i wnioski
tel. (22) 58-59-192 (w godz. 8.15 - 16)
Zespół Prasowy ABW
tel. (22) 58-59-292 (w godz. 8:15 - 16:15)