BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/nadzor-i-kontrola/kontrola-panstwowa/trybunal-konstytucyjny/24,Trybunal-Konstytucyjny.html
2021-04-15, 19:29
Kontrola sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny
 
Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  1. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  2. zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.

 

Metadane

Data publikacji : 04.01.2007
Data modyfikacji : 07.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Jankowski
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony