Aktualnie znajdujesz się na:

Kierownictwo

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. nr 216 poz. 1584) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe są zobowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym co roku do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

do góry