Kierownictwo

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. nr 216 poz. 1584) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe są zobowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym co roku do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

SZEF AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Więcej
ZASTĘPCA SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Więcej
ZASTĘPCA SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Więcej
ZASTĘPCA SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Więcej