Senat i Senatorowie

W sprawach dotyczących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego senatorowie mogą uzyskiwać od Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacje i wyjaśnienia w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków senatorskich.

Prezes Rady Ministrów oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są obowiązani przedstawiać informacje i wyjaśnienia na żądanie stałych i nadzwyczajnych komisji senackich, w sprawach będących przedmiotem ich zakresu działania.

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 04.01.2007

Rejestr zmian
Opublikowane przez Konrad Jankowski