BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/nadzor-i-kontrola/kontrola-panstwowa/senat-i-senatorowie/21,Senat-i-Senatorowie.html
2021-04-15, 20:36

W sprawach dotyczących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego senatorowie mogą uzyskiwać od Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacje i wyjaśnienia w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków senatorskich.

Prezes Rady Ministrów oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są obowiązani przedstawiać informacje i wyjaśnienia na żądanie stałych i nadzwyczajnych komisji senackich, w sprawach będących przedmiotem ich zakresu działania.

Metadane

Data publikacji : 04.01.2007
Data modyfikacji : 05.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Jankowski
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony