Informacja na temat kart informacyjnych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi ewidencję osób uprawnionych na podstawie przepisów ustawy do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i wyższej oraz ewidencję osób, którym odmówiono wydania lub cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa. Ewidencję te prowadzimy głównie w oparciu o dane przekazywane do ABW przez pełnomocników ochrony na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Dla tych celów wykorzystywana jest tzw. karta informacyjna, której wzór opracowano w Departamencie Ochrony Informacji Niejawnych ABW. Wypełnione karty pełnomocnicy przesyłają do DOIN, Delegatur ABW lub Wydziałów Zamiejscowych Delegatur ABW zgodnie z właściwością terytorialną.

Kierując się głównie względami praktycznymi rozszerzamy możliwości wypełniania przez Państwa ustawowych obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Informacje niezbędne do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 73 ust. 1 ustawy pełnomocnicy mogą przekazywać do ABW wybierając jeden z poniżej wskazanych sposobów:

 1. Na dotychczasowych zasadach, wypełnioną i podpisaną kartę informacyjną (link do wzoru) przesyła się do Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, właściwej Delegatury ABW lub Wydziału Zamiejscowego Delegatur ABW -  https://bip.abw.gov.pl/bip/informacje-niejawne-1/nadzor-nad-systemem-oc/organizacja-ochrony-in/145,dok.html#2a Decyduje aktualne miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy karta. W przypadku informacji na temat zakończonego postępowania sprawdzającego kartę należy przesłać do tej jednostki ABW, która dokonała sprawdzenia danej osoby w trybie art. 25 ust. 2 ustawy.
 2. Wypełnioną i podpisaną kartę informacyjną można zeskanować i skan ten przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy właściwej terytorialnie Delegatury ABW lub Wydziału Zamiejscowego Delegatury ABW – (link do adresów e-mail DABW) – lub w przypadku osób zamieszkałych w granicach administracyjnych m. st. Warszawy oraz następujących powiatów województwa mazowieckiego: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, sochaczewski, żyrardowski do Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW na adres e-mail karty.informacyjne@abw.gov.pl Pełnomocnik otrzyma mailowo potwierdzenie wpłynięcia karty do ABW. Za zasadne uznaje się, aby zwrotny mail z ABW dołączyć do oryginału karty, jako potwierdzenie realizacji przez pełnomocnika ochrony ustawowego obowiązku. Zakres terytorialny Delegatur ABW oraz Wydziałów Zamiejscowych Delegatur ABW wygląda następująco:
 • Delegatura ABW w Białymstoku – województwo podlaskie, z województwa mazowieckiego powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, sokołowski, węgrowski oraz miasto na prawach powiatu Ostrołęka, z województwa warmińsko – mazurskiego powiaty: ełcki, olecki, gołdapski;
  • Wydział Zamiejscowy w Olsztynie – z województwa warmińsko - mazurskiego powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, piski, węgorzewski, szczycieński oraz miasto na prawach powiatu Olsztyn, z województwa mazowieckiego powiaty: ciechanowski, mławski, przasnyski, żuromiński;
 • Delegatura ABW w Gdańsku – województwo pomorskie, z województwa warmińsko – mazurskiego powiat elbląski oraz miasto na prawach powiatu Elbląg,
  • Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy – województwo kujawsko – pomorskie, z województwa mazowieckiego powiaty: gostyniński, płocki, płoński, sierpecki, miasto na prawach powiatu Płock,
  • Wydział Zamiejscowy w Szczecinie – województwo zachodniopomorskie;
 • Delegatura ABW w Katowicach – województwo śląskie,
  • Wydział Zamiejscowy w Krakowie – województwo małopolskie,
  • Wydział Zamiejscowy w Łodzi – województwo łódzkie,
  • Wydział Zamiejscowy w Opolu – województwo opolskie;
 • Delegatura ABW w Lublinie – województwo lubelskie, z województwa mazowieckiego powiaty: łosicki, siedlecki, miasto na prawach powiatu Siedlce,
  • Wydział Zamiejscowy w Radomiu – województwo świętokrzyskie, z województwa mazowieckiego powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński,  miasto na prawach powiatu Radom,
  • Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie – województwo podkarpackie;
 • Delegatura ABW w Poznaniu – województwo wielkopolskie,
  • Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu – województwo dolnośląskie,
  • Wydział Zamiejscowy w Zielonej Górze – województwo lubuskie.

Dane kontaktowe znajdują się pod poniższym adresem internetowym: https://bip.abw.gov.pl/bip/dane-teleadresowe/46,Dane-teleadresowe.html

Przyjęte rozwiązania rozszerzają możliwości wyboru trybu i sposobu realizacji przez pełnomocników ochrony jednego z zadań nałożonych przez przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wielu pełnomocników, którzy w bieżącej pracy wykorzystują w szerokim zakresie urządzenia teleinformatyczne i komunikację elektroniczną. Dają także możliwość oszczędności w kosztach związanych z usługami pocztowymi.

Metadane

Data publikacji : 27.12.2010
Data modyfikacji : 18.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry