Dane teleadresowe

Mapa Polski

 

CENTRALA ABW W WARSZAWIE

Adres:
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa
email: 

email: 

 

DYŻURNY OFICER OPERACYJNY ABW:
tel. 22 585-82-21, fax 22 585-84-88
 

 

ZESPÓŁ PRASOWY ABW:

tel. 22 585-92-92 (w godz. 8:15 – 16:15)
email: 

Zespół Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

The ABW’s Press Office replies only to mail sent in by journalists. The incoming mail should include first name and family name of a journalist, name of the editorial house, and contact telephone number.

 

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH:

Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - , tel. 22 585-84-92
Bezpieczeństwo przemysłowe - , fax 22 585-87-94
Ochrona informacji niejawnych międzynarodowych - 
Pozostałe - 

 

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE:

Monitorowanie importu - fax 22 585-83-35
Certyfikacja - fax 22 585-79-03
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego tel. 22 585-87-32, fax 22 585-87-92

 

Redakcja strony internetowej ABW: 

 

Skargi i wnioski:
tel. 22 585-91-92 (w godz. 8:15 – 16:00)


DELEGATURA ABW W BIAŁYMSTOKU

Adres:
ul. Żurawia 69
15-535 Białystok

p.o. Dyrektor:
płk Jarosław Aleksiejuk

Oficer dyżurny:
tel. 85 654-48-06, 85 654-92-10

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 85 654-94-04

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. 85 654-94-81

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. 85 654-93-05

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W OLSZTYNIE DELEGATURY ABW W BIAŁYMSTOKU

Adres:
ul. Partyzantów 17
10-524 Olsztyn

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 89 539-61-14


DELEGATURA ABW W GDAŃSKU

Adres:
ul. Okopowa 9
80-819 Gdańsk

Dyrektor:
kpt. Wojciech Mażewski

Oficer dyżurny:
tel. 58 301-34-30

email: 

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 58 764- 44- 19

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. 58 764-44-69

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. 58 764-45-49

Informacja dla kandydatów do służby w ABW: 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W BYDGOSZCZY DELEGATURY ABW W GDAŃSKU

Adres:
ul. Ogińskiego 28
85-092 Bydgoszcz

email: 

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 52 375-61-00

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SZCZECINIE DELEGATURY ABW W GDAŃSKU

Adres:
ul. Małopolska 15
70-515 Szczecin

email: 

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 91 489-09-74


DELEGATURA ABW W KATOWICACH

Adres:
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Dyrektor:
płk Paweł Pilawa

Oficer dyżurny:
tel. 32 200-51-21

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 32 200-50-50

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. 32 200-51-89/52-74

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie rekrutacji do służby:
tel. 32 200-50-79,  

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KRAKOWIE DELEGATURY ABW W KATOWICACH

Adres:
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków

Oficer dyżurny:
tel. 12 254-31-11

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 12 254-31-21

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie rekrutacji do służby:
tel. 12 254-31-41, 12 254-31-03,  

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ŁODZI DELEGATURY ABW W KATOWICACH

Adres:
ul. Północna 38/40
91-425 Łódź

Oficer dyżurny:
tel. 42 635-05-50

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 42 635-05-91, 42 635-04-21

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie rekrutacji do służby:
tel. 42 635-04-81,  

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W OPOLU DELEGATURY ABW W KATOWICACH

Adres:
ul. Nysy Łużyckiej 23
45-034 Opole

Oficer dyżurny:
tel. 77 401-52-65

Osoba  upoważniona do udzielania  informacji  w zakresie ochrony informacji  niejawnych: 
tel. 77 401-51-06

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie rekrutacji do służby:
tel. 77 401-52-76, 77 401-52-74,  


DELEGATURA ABW W LUBLINIE

Adres:
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin

Dyrektor:
płk Adrian Świrk

Oficer dyżurny:
tel. 81 521-34-99

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 81 521-32-24 lub 81 521-32-32

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. 81 521-31-11

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. 81 521-33-41

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W RADOMIU DELEGATURY ABW W LUBLINIE

Adres:
ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 48 345-64-14

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W RZESZOWIE DELEGATURY ABW W LUBLINIE

Adres:
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów

Oficer dyżurny:
tel. 17 861-52-44

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 17 861-51-73


DELEGATURA ABW W POZNANIU

Adres:
ul. Rolna 53
61-487 Poznań

Dyrektor:
płk dr Marek Hałasiński

Oficer dyżurny:
tel. 61 647-10-55

e-mail: 

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 61 647-11-20 lub 61 647-11-21

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. 61 647-15-00

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych:
tel. 61 647-14-07

Informacja dla kandydatów do służby w ABW: 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WROCŁAWIU DELEGATURY ABW W POZNANIU

Adres:
ul. Druckiego-Lubeckiego 2
50-036 Wrocław

e-mail: 

Oficer dyżurny:
tel. 71 340-53-15

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 71 340-51-69

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ZIELONEJ GÓRZE DELEGATURY ABW W POZNANIU

Adres:
ul. Fryderyka Chopina 16
65-031 Zielona Góra

e-mail: 

Oficer dyżurny:
tel. 68 451-65-81

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. 68 451-65-33

Metadane

Data publikacji : 24.08.2009
Data modyfikacji : 13.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry