Zgłoszenie i obsługa incydentów teleinformatycznych

Zgłoszenie i obsługa incydentów teleinformatycznych reguluje ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o  krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wskazała CSIRT GOV prowadzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako jeden z 3 Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie krajowym.

Zgłaszać incydenty teleinformatyczne do CSIRT GOV mogą podmioty wskazane w art. 26  ust 7 przedmiotowej ustawy poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie:

www.csirt.gov.pl w zakładce zgłaszanie incydentu oraz przesłania:

  • E-mailem na adres: incydent@csirt.gov.pl

W celu zachowania poufności przesyłanych danych można w kontaktach z CSIRT GOV używać szyfrowania przesyłek elektronicznych. Do tego celu używać można systemu PGP/GPG. Aktualnie obowiązujący klucz publiczny PGP zespołu CSIRT GOV dostępny jest na stronie www.csirt.gov.pl w zakładce klucz PGP,

W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia albo przekazania ich w postaci elektronicznej zgłosić incydent można poprzez przesłanie wypełnionego formularza:

  • Faksem na numer: +48 22 58 58 833,

Lub

  • Pocztą tradycyjną na adres:

CSIRT GOV

Ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

 

W przypadku konieczności pilnego kontaktu prosimy o kontakt telefoniczny do Dyżurnego CSIRT GOV pod nr +48 22 58 59 373

 

Zamieszczamy również formularz zgłoszenia osób wyznaczonych do kontaktów z CSIRT GOV, który należy przesłać na adres incydent@csirt.gov.pl wpisując w temacie wiadomości <formularz zgłoszenia osób wyznaczonych do kontaktów z CSIRT GOV + skrócona nazwa instytucji>, której zgłoszenie dotyczy.

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 27.08.2018
Data modyfikacji 27.08.2018
Administrator BIP Rejestr zmian
Opublikowane przez Administrator BIP