BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/zgloszenie-incydentow-d/411,Zgloszenie-i-obsluga-incydentow-teleinformatycznych.html
2023-02-04, 12:36

Zgłoszenie i obsługa incydentów teleinformatycznych reguluje ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o  krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wskazała CSIRT GOV prowadzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako jeden z 3 Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie krajowym.

Zgłaszać incydenty teleinformatyczne do CSIRT GOV mogą podmioty wskazane w art. 26  ust 7 przedmiotowej ustawy poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie:

www.csirt.gov.pl w zakładce zgłaszanie incydentu oraz przesłania:

W celu zachowania poufności przesyłanych danych można w kontaktach z CSIRT GOV używać szyfrowania przesyłek elektronicznych. Do tego celu używać można systemu PGP/GPG. Aktualnie obowiązujący klucz publiczny PGP zespołu CSIRT GOV dostępny jest na stronie www.csirt.gov.pl w zakładce klucz PGP,

W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia albo przekazania ich w postaci elektronicznej zgłosić incydent można poprzez przesłanie wypełnionego formularza:

  • Faksem na numer: +48 22 585-88-33,

Lub

  • Pocztą tradycyjną na adres:

CSIRT GOV
Ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

W przypadku konieczności pilnego kontaktu prosimy o kontakt telefoniczny do Dyżurnego CSIRT GOV pod nr +48 22 585-93-73

 

Zamieszczamy również formularz zgłoszenia osób wyznaczonych do kontaktów z CSIRT GOV, który należy przesłać na adres  wpisując w temacie wiadomości <formularz zgłoszenia osób wyznaczonych do kontaktów z CSIRT GOV + skrócona nazwa instytucji>, której zgłoszenie dotyczy.

Metadane

Data publikacji : 27.08.2018
Data modyfikacji : 17.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony