BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/akty-prawne/archiwum/278,Projekt-rozporzadzenia-Prezesa-RM-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-grup-za.html
2021-04-20, 05:25

Projekt rozporządzenia Prezesa RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 18.03.2015
Data modyfikacji : 31.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony