BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/archiwalne-przetargi/2019/450,Stworzenie-materialu-wideo-wraz-z-teaserem-wykonanie-4-animacji-utworzenie-Landi.html
22.07.2024, 06:06

Stworzenie materiału wideo wraz z teaserem, wykonanie 4 animacji, utworzenie Landing Page oraz założenie kanału na Youtube wraz z obsługą w ramach "Kampanii społecznej 4U" - sprawa 9/ZP/2019

Metadane

Data publikacji : 20.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
bipel

Opcje strony