Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulowane są zgodnie z przepisami:

  • Dział VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 24 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 267, ze zm.);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo przez ich funkcjonariuszy, naruszenie praworządności.

Przedmiotem wniosku w rozumieniu art. 241 kpa mogą być w szczególności, dotyczące Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom.

Ważne:

W skardze lub wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sprawa zostanie przesłana do właściwego organu zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego/wnioskodawcę lub zostanie wskazany mu właściwy organ.

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 28.09.2015
Data modyfikacji 28.09.2015
Administrator BIP Rejestr zmian
Autor : Administrator BIP
Opublikowane przez Administrator BIP