Prezes Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów określa kierunki działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w drodze wytycznych.


Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przedstawia Prezesowi Rady Ministrów:

1) roczny plan działania na rok następny, najpóźniej na 3 miesiące przed końcem roku kalendarzowego,
2) sprawozdania z działalności Agencji za poprzedni rok kalendarzowy, corocznie do dnia 31 stycznia.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli uzyskane informacje dotyczą spraw objętych zakresem działania właściwego ministra, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazuje je temu ministrowi, chyba że Prezes Rady Ministrów zdecyduje inaczej.

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 04.01.2007
Data modyfikacji 24.08.2009
Konrad Jankowski Rejestr zmian
Opublikowane przez Konrad Jankowski