Monitorowanie przewozu lub transferu wewnątrzunijnego

MONITOROWANIE PRZYWOZU LUB TRANSFERU WEWNĄTRZUNIJNEGO PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA WYKORZYSTYWANYCH W TELEKOMUNIKACJI LUB DO OCHRONY INFORMACJI

Przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji produktów podwójnego zastosowania podlega monitorowaniu przez organ monitorujący (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa - tekst jednolity, Dz.U. z 2023 r. poz. 1582 - dalej „ustawa o obrocie").

Podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może dokonać transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania, określonych w art. 21a ustawy o obrocie, po pisemnym zgłoszeniu organowi monitorującemu - Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego tych produktów na terytorium RP.

Wzór zgłoszenia zamiaru dokonania przewozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. - Dz. U. z 2014 r. poz. 623 

Formularz zgłoszenia (ściągnij)formularz pomocniczy docx (ściągnij) należy przesłać na adres korespondencyjny ABW, adres e-mail:  lub faxem pod nr 22 585-83-35.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2014
Data modyfikacji : 15.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry