Projekt rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnatrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 28.06.2013
Data modyfikacji 09.07.2013
Administrator BIP Rejestr zmian
Autor : Administrator BIP
Opublikowane przez Administrator BIP