Aktualnie znajdujesz się na:

Archiwum

Projekt rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnatrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.06.2013
Data modyfikacji : 09.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry