BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/akty-prawne/archiwum/229,Projekt-rozporzadzenia-Prezesa-RM-w-sprawie-wzoru-swiadectwa-wiarygodnosci-odbio.html
2021-04-20, 06:51

Projekt rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnatrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.06.2013
Data modyfikacji : 09.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony