Aktualnie znajdujesz się na:

Archiwum

Projekt rozporządzenia Prezesa RM ws. rodzajów stanowisk w ABW, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia (...)

"Projekt z roku 2013"

Pismo kierujące projekt do uzgodnień międzyresortowych

Projekt z dnia 18.01.2013 r.

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej

Pismo z Ministerstwa Finansów

Uwagi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Uwagii Rządowego Centrum Legislacji

Projekt rozporządzenia z dnia 14.02.2013 r.

Odpowiedź na uwagii Rządowego Centrum Legislacji

Odpowiedź na uwagii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Uwagi Rządowego Centrum Legislacji

Pismo dotyczące wyrażenia opinii przez Komisję ds Służb Specjalnych

Pismo dotyczęce wyrażenia opinii przez Kolegium ds Służb Specjalnych

Pismo z Rządowego Centrum Legislacji dot. zaopiniowania projektu w trybie obiegowym

Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Pismo z Kolegium do spraw Służb Specjalnych wraz z opinią

Uwagi Komisji do Spraw Służb Specjalnych

Odpowiedź do Komisji ds Służb Specjalnych

Pismo z Kolegium do spraw Słuzb Specjalnych o zaopiniowaniu projektu rozporządzenia

Pismo do Komisji ds Służb Specjalnych

Opinia z Kolegium ds Służb Specjalnych

Projekt rozporządzenia z dnia 15.07.2013 r.

Pismo kierujące rozporządzenie na komitet Rady Ministrów

Opinia Komisji ds Służb Specjalnych

Pismo z MSZ o zgodności z prawem UE

Pismo z KPRM

"Prace nad projektem w latach 2008-2009"

Projekt

Zgoda Prezesa Rady Ministrów na podjęcie prac nad projektem.

Pismo Szefa ABW rozsyłające projekt rozporządzenia w celu uzgodnień międzyresortowych.

Uwagi Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów do projektu rozporządzenia.

Uwagi Głównego Inspektora Pracy w sprawie oceny skutków regulacji.

Uwagi Rządowego Centrum Legislacji do projektu rozporządzenia.

Uwagi Ministerstwa Finansów.

Uwagi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Uwagi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Metadane

Data publikacji : 07.02.2013
Data modyfikacji : 27.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry