AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
NAZWA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
RODZAJ urząd administracji rządowej
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. warszawski
KOD 00-993
MIEJSCOWOŚĆ Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
Szef ABW płk Krzysztof WACŁAWEK
Zastępca Szefa ABW płk Bernard BOGUSŁAWSKI
Zastępca Szefa ABW płk Lech WOJCIECHOWSKI
Zastępca Szefa ABW płk Krzysztof ZIELIŃSKI
Zastępca Szefa ABW płk Radosław ŻEBROWSKI

KONTAKT

e-mail: 
(ABW zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na wszystkie listy)
DYŻURNY OFICER OPERACYJNY ABW:
tel. 22 585-82-21, fax 22 585-84-88
Skargi i wnioski
tel. 22 585-91-92 (w godz. 8.15 - 16)

Zespół Prasowy ABW

tel. 22 585-92-92 (w godz. 8:15 - 16:15)
e-mail: 

 

 

do góry