Struktura organizacyjna

 

Statut Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego reguluje:
 

M. P. z 2018 r., poz. 927
Zarządzenie nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

M. P. z 2016 r., poz. 315
Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

M. P. z 2014 r., poz. 203
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

M.P. 2012 nr 110 poz. 1007
Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 
 M.P. 2011 nr 57 poz. 572
Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady ministrów z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 
M.P. 2008 nr 69 poz. 622
Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 
 M.P 2008 nr 3 poz. 36
Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 
 M.P 2007 nr 67 poz. 744
Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 
 M.P. 2007 nr 21 poz. 243
Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 M.P. 2006 nr 21 poz. 241
Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 M.P. 2005 nr 46 poz. 634
Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 M.P. 2002 nr 26 poz. 432
Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 

 
W skład ABW wchodzi 5 Delegatur :


Delegatura ABW w Białymstoku

Delegatura ABW w Gdańsku

Delegatura ABW w Katowicach

Delegatura ABW w Lublinie

Delegatura ABW w Poznaniu
 

A
A+
A++
Drukuj
PDF

21.12.2006
Data publikacji 21.12.2006
Data modyfikacji 02.11.2018
Administrator BIP Rejestr zmian
Opublikowane przez Administrator BIP