Lata

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2019

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2019 przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W 2019 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpatrzyła jedną petycję dotyczącą współpracy przy rewitalizacji nieruchomości w Warszawie.

Petycja wpłynęła do Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dniu 7 listopada 2019 roku. Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń w dniu 20 grudnia 2019 roku udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję, informując o wyniku rozpatrzenia sprawy.

Zarówno petycja, jak i treść udzielonej odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Metadane

Data publikacji : 07.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry