Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2017

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2017 przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W 2017 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpatrzyła 1 petycję dotyczącą zasadności prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających.

Petycja wpłynęła do Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dniu 3 kwietnia 2017 roku. Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń w dniach 13 kwietnia 2017 roku oraz 16 maja 2017 roku udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję, informując o sposobie rozpatrzenia sprawy.

Zarówno petycja, jak i treść udzielonych odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

A
A+
A++
Drukuj
PDF

Data publikacji 10.07.2018
Data modyfikacji 23.05.2019
Administrator BIP Rejestr zmian
Opublikowane przez Administrator BIP