Lata

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2015 przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 poz. 1195), do końca 2015 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpatrzyła 1 petycję dotyczącą  ograniczania możliwości kontaktu z administracją publiczną.

Petycja wpłynęła do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dniu 15 grudnia 2015 roku. Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń i analiz, w dniu 14 marca 2016 roku oraz 14 kwietnia 2016 roku udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję, informując o sposobie załatwienia sprawy.

Zarówno petycja, jak i treść udzielonych odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Metadane

Data publikacji : 01.07.2016
Data modyfikacji : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry