Aktualnie znajdujesz się na:

Ustawy

Zasadniczym aktem prawnym regulującym zakres działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prawa i obowiązki jej funkcjonariuszy jest ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu - Dz.U. z 2022 r. poz. 557.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych -  Dz.U. z 2021 poz 2234.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - Dz.U. z 2020 poz.1369 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 2333 i poz. 2445.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz.U. 2019 poz. 742.

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej -  Dz.U. 2019 poz. 2418 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 2447.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi - Dz.U. 2020 poz. 158.

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - Dz.U. z 2020 r. poz. 723 i poz. 2320 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 2333, poz. 2448 i poz. 2490.

Metadane

Data publikacji : 05.01.2007
Data modyfikacji : 21.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry