Projekty aktów prawnych

  1. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podlegle Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu (ścieżka procesu legislacyjnego znajduje się pod linkiem: legislacja.gov.pl/projekt/12348251)
  2. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ścieżka procesu legislacyjnego projektu znajduje się pod linkiem: legislacja.gov.pl/projekt/12348250)
  3. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczególnych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ścieżka procesu legislacyjnego projektu znajduje się pod linkiem: legislacja.gov.pl/projekt/12347652)
  4. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ścieżka procesu legislacyjnego projektu znajduje się pod linkiem: legislacja.gov.pl/projekt/12351055)

Proces legislacyjny powyższych projektów odpowiada Minister Koordynator Służb Specjalnych, zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego – Koordynatora Służb Specjalnych (Dz. U. poz. 2273).

Metadane

Data publikacji : 24.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry