BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/akty-prawne/archiwum/42,Projekt-rozporzadzenia-Prezesa-Rady-Ministrow-zmieniajacy-rozporzadzenie-w-spraw.html
2021-05-12, 10:07

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją - po uzgodnieniach.

 

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją - po uzgodnieniach.

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją. (pdf)
 
Uwagi Rządowego Centrum Legislacji do projektu rozporządzenia. (pdf)
 
Uwagi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do projektu rozporządzenia. (pdf)
 
Stanowisko Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec uwag Rządowego Centrum Legislacji. (pdf)
 
Stanowisko Rządowego Centrum Legislacji wobec pisma Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. (pdf)

 

Metadane

Data publikacji : 27.01.2009
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Jankowski
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Jankowski

Opcje strony