AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
NAZWA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
RODZAJ urząd administracji rządowej
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. warszawski
KOD 00-993
MIEJSCOWOŚĆ Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
Szef ABW płk Krzysztof WACŁAWEK
Zastępca Szefa ABW płk Bernard BOGUSŁAWSKI
Zastępca Szefa ABW płk Krzysztof ZIELIŃSKI
Zastępca Szefa ABW płk Radosław ŻEBROWSKI

KONTAKT

e-mail: 
(ABW zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na wszystkie listy)
DYŻURNY OFICER OPERACYJNY ABW:
tel. 22 585-82-21, fax 22 585-84-88
Skargi i wnioski
tel. 22 585-91-92 (w godz. 8.15 - 16)

Zespół Prasowy ABW

tel. 22 585-92-92 (w godz. 8:15 - 16:15)
e-mail: 

 

 

do góry