AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
NAZWA Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
RODZAJ urząd administracji rządowej
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. warszawski
KOD 00-993
MIEJSCOWOŚĆ Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
Szef ABW płk Krzysztof WACŁAWEK
Zastępca Szefa ABW płk Norbert LOBA
Zastępca Szefa ABW płk Bernard BOGUSŁAWSKI
Zastępca Szefa ABW płk Bartosz JARMUSZKIEWICZ
KONTAKT e-mail: poczta@abw.gov.pl
(ABW zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na wszystkie listy)
DYŻURNY OFICER OPERACYJNY ABW:
tel. 22 585-82-21, fax 22 585-84-88
Skargi i wnioski
tel. 22 585-91-92 (w godz. 8.15 - 16)
Zespół Prasowy ABW
tel. 22 585-92-92 (w godz. 8:15 - 16:15)

 

 

do góry