BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/archiwalne-przetargi/2019/444,Rozpoznanie-rynku-w-zakresie-szacowania-wartosci-zamowienia-platforma-informatyc.html
25.07.2024, 08:12

Rozpoznanie rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia - platforma informatyczna do prowadzenia szkoleń typu e-learning

Metadane

Data publikacji : 07.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
bipel

Opcje strony