Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Eliza Jarzyńska-Klimek Administrator BIP 01.10.2010
Data Redaktor Akcja Zmiana
02.12.2010 15:58 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategoria: 2010
02.12.2010 15:58 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedzi na zapytania wykonawców ze zmianą S.I.W.Z. z dnia 08.10.2010 r.
Kategoria: 2010
02.12.2010 15:57 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 - istotne postanowienia umowy
Kategoria: 2010
02.12.2010 15:57 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 - formularz oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2
Kategoria: 2010
02.12.2010 15:57 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Kategoria: 2010
02.12.2010 15:57 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 - formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Kategoria: 2010
02.12.2010 15:57 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 - formularz oferty
Kategoria: 2010
02.12.2010 15:57 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: S.I.W.Z.
Kategoria: 2010
02.12.2010 15:57 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Kategoria: 2010
02.12.2010 15:46 Administrator BIP
przeniesienie
05.11.2010 15:01 Administrator BIP
modyfikacja
05.11.2010 15:01 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.10.2010 15:26 Administrator BIP
modyfikacja
08.10.2010 15:26 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Odpowiedzi na zapytania wykonawców ze zmianą S.I.W.Z. z dnia 08.10.2010 r.
04.10.2010 08:45 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: S.I.W.Z.
04.10.2010 08:45 Administrator BIP
skasowanie
Załącznik: S.I.W.Z.
Dokument: Przetarg na dostawę materiałów do utrzymania czystości.
Kategoria: Aktualne przetargi
01.10.2010 15:11 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
01.10.2010 15:09 Administrator BIP
publikacja
do góry