Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Administrator BIP Administrator BIP 17.09.2010
Data Redaktor Akcja Zmiana
12.11.2010 08:30 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:29 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia.
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:29 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy oraz zmiana treści S.I.W.Z. z dnia 28.09.2010 r.
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:29 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do s.i.w.z. - specyfikacja techniczno-użytkowa pozjazdu
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:29 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź na pytania i zmiana S.I.W.Z.
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:29 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 9 do s.i.w.z - wykaz podwykonawców
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:29 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 8 do s.i.w.z - istotne postanowienia umowy
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:29 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 7 do s.i.w.z - oświadczenie dotyczące homologacji
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:29 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 do s.i.w.z - oświadczenie dotyczące sprzętu medycznego
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:29 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do s.i.w.z - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 u Pzp
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:29 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do s.i.w.z - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:29 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do s.i.w.z - oświadczenie o spełnianiu warunków
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:28 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do s.i.w.z - formularz oferty
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:28 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do s.i.w.z - specyfikacja techniczno-użytkowa
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:28 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: S.I.W.Z.- ambulans
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:28 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:25 Administrator BIP
przeniesienie
07.10.2010 12:37 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
28.09.2010 14:55 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia.
28.09.2010 14:55 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy oraz zmiana treści S.I.W.Z. z dnia 28.09.2010 r.
28.09.2010 14:55 Administrator BIP
modyfikacja
28.09.2010 14:55 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia.
28.09.2010 14:54 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy oraz zmiana treści S.I.W.Z. z dnia 28.09.2010 r.
24.09.2010 18:20 Administrator BIP
modyfikacja
24.09.2010 18:20 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do s.i.w.z. - specyfikacja techniczno-użytkowa pozjazdu
24.09.2010 18:18 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Załącznik nr do s.i.w.z. - specyfikacja techniczno-użytkowa pozjazdu
24.09.2010 18:15 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na pytania i zmiana S.I.W.Z.
24.09.2010 18:13 Administrator BIP
modyfikacja
17.09.2010 14:59 Administrator BIP
publikacja
do góry