Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Administrator BIP Administrator BIP 10.05.2010
Data Redaktor Akcja Zmiana
21.07.2010 12:34 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze ofert
Kategoria: 2010
21.07.2010 12:34 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowy
Kategoria: 2010
21.07.2010 12:34 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 - formularz oferty
Kategoria: 2010
21.07.2010 12:34 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Kategoria: 2010
21.07.2010 12:34 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - wykaz dostaw
Kategoria: 2010
21.07.2010 12:33 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Kategoria: 2010
21.07.2010 12:33 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Kategoria: 2010
21.07.2010 12:33 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Istotne postanowienia umowy po zmianie S.I.W.Z. z dn.20.05.2010 r.
Kategoria: 2010
21.07.2010 12:33 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Pytania i odpowiedzi - zmiana treści S.I.W.Z. z dn.20.05.2010
Kategoria: 2010
21.07.2010 12:33 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Zmiana treści S.I.W.Z.
Kategoria: 2010
21.07.2010 12:33 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: S.I.W.Z.
Kategoria: 2010
21.07.2010 12:33 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie
Kategoria: 2010
21.07.2010 12:30 Administrator BIP
przeniesienie
02.06.2010 23:43 Administrator BIP
modyfikacja
02.06.2010 23:42 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze ofert
20.05.2010 16:05 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Istotne postanowienia umowy po zmianie S.I.W.Z. z dn.20.05.2010 r.
20.05.2010 16:04 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Pytania i odpowiedzi - zmiana treści S.I.W.Z. z dn.20.05.2010
20.05.2010 16:02 Administrator BIP
modyfikacja
17.05.2010 14:50 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Zmiana treści S.I.W.Z.
17.05.2010 14:49 Administrator BIP
modyfikacja
17.05.2010 14:46 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Zmiana treści S.I.W.Z.
17.05.2010 14:44 Administrator BIP
modyfikacja
10.05.2010 16:41 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - wykaz dostaw
10.05.2010 16:40 Administrator BIP
modyfikacja
10.05.2010 16:37 Administrator BIP
modyfikacja
10.05.2010 16:37 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowy
10.05.2010 16:36 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 - formularz oferty
10.05.2010 16:36 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
10.05.2010 16:36 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załacznik nr 3 - wykaz dostaw
10.05.2010 16:36 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
10.05.2010 16:36 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
10.05.2010 16:36 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: S.I.W.Z.
10.05.2010 16:35 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie
10.05.2010 16:33 Administrator BIP
publikacja
do góry