BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/petycje-1/petycje-zlozone-do-szef/2017/352,Petycja-w-sprawie-zasadnosci-prowadzenia-poszerzonych-postepowan-sprawdzajacych.html
17.06.2024, 19:44

Petycja w sprawie zasadności prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających

Metadane

Data publikacji : 07.04.2017
Data modyfikacji : 07.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony