2015

Petycja dotycząca ograniczenia możliwości kontaktu z administracją publiczną

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji określony został na dzień 14 marca 2016 r.

Przebieg postępowania:

  1. 13 kwietnia 2016 r., pismo l.dz. BO.WBI.5323.1.3.2016.MK od Zastępcy Dyrektora Biura Ochrony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Pani Zuzanny Bernolak w sprawie uniemożliwienia Fundacji (...) kontaktu z administracją publiczną.
  2. 5 kwietnia 2016 r., pismo l.dz. N-9585/2016 do Dyrektora Biura Ochrony Kancelarii Prezesa Rady Ministrow - Pani Malgorzaty Smykla w sprawie uniemożliwienia Fundacji (...) kontaktu z administracją publiczną.
  3. 23 luty 2016 r., pismo l.dz. N-5378/2016 do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii - Pana Ernesta Chołuj w sprawie doprecyzowania wytycznych zawartych w Raporcie o stanie bezpieczeństwa RP w 2014 roku, w związku z petycją dot. ograniczenia możliwości kontaktu z administracją publiczną.
  4. 23 luty 2016 r., pismo l.dz. N-5379/2016 do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rozwoju - Pani Magdaleny Tarczewskiej-Szymańskiej w sprawie doprecyzowania wytycznych zawartych w Raporcie o stanie bezpieczeństwa RP w 2014 roku, w związku z petycją dot. ograniczenia możliwości kontaktu z administracją publiczną.

Metadane

Data publikacji : 13.01.2016
Data modyfikacji : 25.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry