BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/archiwalne-przetargi/2018/414,Dostawa-ambulansu-medycznego-typu-B-wraz-z-przeszkoleniem-personelu-medycznego-s.html
22.07.2024, 06:31

Dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z przeszkoleniem personelu medycznego (sprawa 18/ZP/2018)

Metadane

Data publikacji : 14.09.2018
Data modyfikacji : 23.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony