Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Administrator BIP 24.11.2016
Data Redaktor Akcja Zmiana
16.03.2017 15:28 Administrator BIP
przeniesienie
01.02.2017 13:15 Administrator BIP
modyfikacja
01.02.2017 13:14 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
04.01.2017 15:13 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Informacja_z_otwarcia_Ofert_(art _86_ust _5_uPzp)
03.01.2017 13:21 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Sprostowanie_oczywistej_omyłki_rachunkowej_w_Formularzu_Oferty
22.12.2016 13:57 Administrator BIP
modyfikacja
22.12.2016 13:57 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Wyjaśnienia_treści_SIWZ_(pytania_od_14_do_19)
15.12.2016 08:27 Administrator BIP
modyfikacja
15.12.2016 08:27 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Wyjaśnienia_treści_SIWZ_(pytania_od_5_do_13)
07.12.2016 16:19 Administrator BIP
modyfikacja
07.12.2016 16:19 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Wyjaśnienia_treści_SIWZ_(pytania od 1 do 4)
24.11.2016 12:31 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: JEDZ
24.11.2016 12:29 Administrator BIP
modyfikacja
24.11.2016 12:29 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: JEDZ
24.11.2016 11:22 Administrator BIP
publikacja