Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Eliza Jarzyńska-Klimek Administrator BIP 03.08.2010
Data Redaktor Akcja Zmiana
12.11.2010 08:31 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:31 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik - zestawienie wymaganych parametrów technicznych po zmianie s.i.w.z. z dn. 06.08.2010 r.
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:31 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Pytania i odpowiedzi - zmiana s.i.w.z. z dn. 06.08.2010 r.
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:31 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 7 -istotne postanowienia umowy na dostawe sprzętu do rehabilitacji i fizjoterapii
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:30 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu paszportu technicznego certyfikatu zgodności CE
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:30 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:30 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 - wykaz dostaw
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:30 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:30 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:30 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 - formularz oferty
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:30 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: S.I.W.Z.
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:30 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Kategoria: 2010
12.11.2010 08:25 Administrator BIP
przeniesienie
13.08.2010 16:06 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
13.08.2010 16:02 Administrator BIP
modyfikacja
13.08.2010 16:01 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
06.08.2010 16:15 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Załącznik - zestawienie wymaganych parametrów technicznych po zmianie s.i.w.z. z dn. 06.08.2010 r.
06.08.2010 16:12 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Pytania i odpowiedzi - zmiana s.i.w.z. z dn. 06.08.2010 r.
03.08.2010 10:49 Administrator BIP
publikacja
do góry