BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/akty-prawne/dzialalnosc-lobbingowa-1/289,Dzialalnosc-lobbingowa.html
2021-04-15, 18:27

Metadane

Data publikacji : 08.07.2015
Data modyfikacji : 06.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony