BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/akty-prawne/archiwum/252,Projekt-rozporzadzenia-Prezesa-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyznawania-funkcjonari.html
2021-04-15, 16:25

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród uznaniowych i zapomóg

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 18.04.2014
Data modyfikacji : 18.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony