BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/archiwalne-przetargi/2018/384,Przetarg-ktorego-przedmiotem-jest-dostawa-specjalistycznych-oprogramowan-wraz-z-.html
25.07.2024, 08:39

Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa specjalistycznych oprogramowań wraz z przeszkoleniem personelu na potrzeby projektu nr PL/2017/PR/0005 pt.: „Stanowisko do identyfikacji urządzeń oraz badania autentyczności zapisów wizyjnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (sprawa 2/ZP/2018).

Metadane

Data publikacji : 09.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony