BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/archiwalne-przetargi/2017/382,Przetarg-ktorego-przedmiotem-jest-dostawa-wraz-z-montazem-kompletnego-systemu-18.html
2021-01-20, 07:29

Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem kompletnego systemu 18 stanowisk do wykonywania zdjęć sygnalitycznych wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem personelu, realizowanego w ramach projektu o nr PL/2017/PR/0002 pt.: „Budowa stanowisk do rejestracji wizerunku osób” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (sprawa nr26/ZP/2017).

Metadane

Data publikacji : 27.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony