BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/archiwalne-przetargi/2014/258,Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-postepowaniu-o-udzielenie-za.html
2020-11-30, 00:22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę produktów mięsno - wędliniarskich na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie.

Metadane

Data publikacji : 27.06.2014
Data modyfikacji : 08.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony