BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/archiwalne-przetargi/2013/235,Wykaz-zbednych-i-zuzytych-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego.html
25.07.2024, 09:50

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Metadane

Data publikacji : 02.09.2013
Data modyfikacji : 27.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony