BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/archiwalne-przetargi/2007/26,Przetargi-archiwalne-rok-2007.html
2021-04-20, 06:25

Przetargi archiwalne - rok 2007

 

19.12.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy zagranicznej - nr sprawy 22/II/2007.
 
11.12.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy krajowej i zagranicznej - nr sprawy 21/II/2007.
 
15.11.2007 r. dot: działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów nabiałowych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „INTER-MLECZ” Sp. z o. o., ul. Chrzanowskiego 14, 04-392 Warszawa.
 
07.11.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę gazu do obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 
30.10.2007 r. dot.: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz., 1163 ze zm.) informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia technologicznego gastronomii najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
 
26.10.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do utrzymania czystości w budynkach centrali ABW – numer sprawy 20/VIII/2007.
 
4.10.2007 r. dot: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych, tapicerowanych, mebli do siedzenia i kawiarnianych najkorzystniejsze oferty w poszczególnych grupach asortymentowych złożyły następujące firmy.
 
25.09.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży: ochronnej, roboczej, sportowej i specjalistycznej, obuwia: roboczego, sportowego, bielizny pościelowej i ręczników oraz wyposażenia ochrony osobistej. Nr sprawy 19/II/2007.
 
7.09.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, materiałów stomatologicznych, materiałów i sprzętu medycznego (nr sprawy 15/IX/2007).
 
7.09.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę akcesoriów informatyki nr sprawy N-VI-2007/ZP.
 
24.08.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych urządzeń łączności przewodowej nr sprawy N-VI-3-2007/ZP:
- Zawiadomienie o wyborze oferty N-VI-3-2007/ZP.
- Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.
 
16.08.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych i mebli do siedzenia, nr sprawy 17/II/2007.
 
30.07.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na na dostawę autobusu międzymiastowego, nr sprawy: 16/IV/2007.
 
25.07.2007 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kartonu, papieru offsetowego oraz papieru pakowego (nr sprawy: 13/II/2007).
 
18.07.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych kserokopiarek, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy: 14/II/2007 r.
 
18.07.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych niszczarek, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy: 12/II/2007.
 
17.07.2007 r. dot. wyboru najkorzystniejszej oferty – nr sprawy 2/2007. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu informatycznego.
 
4.07.2007 r.  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów nabiałowych (nr sprawy 9/2007).
 
4.07.2007 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przypraw, makaronów, maki, kasz, przetworów owocowych i warzywnych, używek i konserw mięsnych (nr sprawy 8/2007).
 
4.07.2007 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobiu, mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich (nr sprawy 7/2007).
 
2.07.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych kserokopiarek, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy: 14/II/2007.
 
29.06.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz odpadów komunalnych, medycznych, chemicznych oraz ciekłych z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie i jej  okolicach (max. 30 km od Centrum Warszawy) w okresie 24 miesięcy – nr sprawy 11/VIII/2007.
 
29.06.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów informatyki i akcesoriów komputerowych (nr sprawy 4/2007).
 
28.06.2007 r. dot: zwycięskie oferty wyłonione w przetargu nieograniczonym w formie ofert pisemnych przeprowadzonym w dniu 28.06.2007 r. przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 
15.06.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę niszczarek, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy: 12/II/2007.
 
6.06.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę mebli biurowych i mebli do siedzenia, nr sprawy: 10/II/2007.
 
6.06.2007 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kartonu, papieru offsetowego oraz papieru pakowego (nr sprawy: 13/II/2007).
 
1.06.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz odpadów komunalnych, medycznych, chemicznych oraz ciekłych z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie i jej okolicach (max. 30 km od Centrum Warszawy) w okresie 24 miesięcy.
 
17.05.2007 r. dot.: Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę (sprawa nr 2/KR/2007) postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.06 Nr 164 poz. 1163) 
 
17.05.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę mebli biurowych i mebli do siedzenia (nr sprawy: 10/II/2007).
 
15.05.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych informatyki
 
15.05.2007 r. dot: postepowania N-VI-2-2007/ZP na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów.
 
14.05.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości (RZP1/2007).
 
14.05.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości (RZP 2/2007).
 
10.05.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kartonu, papieru do drukowania, papieru kserograficznego, papieru offsetowego, papieru pakowego, tektury oraz papieru ozdobnego (nr sprawy 1/II/2007).
 
10.05.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych (nr sprawy 4/II/2007).
 
10.05.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów stemplarskich (nr sprawy 6/II/2007).
 
8.05.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szaf metalowych – nr sprawy 5/II/2007.
 
8.05.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek CANON, GESTETNER, KONICA, MITA, RICOH, RANK XEROX, PANASONIC I SHARP (numer sprawy 2/II/2007).
 
7.05.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę gazu z sieci gazowej do obiektów Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa  Wewnętrznego położonych w Emowie przy ulicy Nadwiślańczyków – nr sprawy 1/2007
 
7.05.2007 r. dot: w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rzetargu nieograniczonego na dostawę środków do utrzymania czystości – nr sprawy 2/2007.
 
4.05.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „Zapytanie o  cenę” na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Delegatury ABW  w Rzeszowie – Oznaczenie sprawy 2/2007.
 
26.04.2007 r. dot: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Delegatura w Katowicach 40-038 Katowice,  ul. Lompy 19, informuje ws. wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu  informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych informatyki.
 
26.04.2007 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę napojów (nr sprawy 8/II/2007).
 
25.04.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych (RZP 2/07).
 
25.04.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości (RZP 1/07).
 
23.04.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego, nr sprawy: 9/II/2007.
 
19.04.2007 r. dot.: w postępowaniu organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów (numer sprawy N-VI-2-2007/ZP).
 
18.04.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szaf metalowych (numer sprawy 5/II/2007).
 
12.04.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych (nr sprawy 4/II/2007).
 
12.04.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów stemplarskich (nr sprawy 6/II/2007).
 
6.04.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek CANON, GESTETNER, KONICA, MITA, RICOH, RANK XEROX, PANASONIC I SHARP (numer sprawy 2/II/2007).
 
5.04.2007 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę napojów (nr sprawy 8/II/2007).

Metadane

Data publikacji : 04.04.2008
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Jankowski
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Jankowski

Opcje strony