BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/skladniki-majatku-podlegajace/441,Skladniki-majatku-podlegajace-zagospodarowaniu.html
2023-12-02, 05:31

Metadane

Data publikacji : 16.05.2019
Data modyfikacji : 01.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony