BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/petycje-1/zbiorcza-informacja-o-p/331,Zbiorcza-informacja-o-petycjach.html
2021-04-15, 20:34

„Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim. Informacja zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.”

2019

2018

2017

2016

2015

Metadane

Data publikacji : 01.07.2016
Data modyfikacji : 08.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony