Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Administrator BIP Administrator BIP 30.06.2011
Data Redaktor Akcja Zmiana
11.08.2011 16:19 Administrator BIP
przeniesienie
11.08.2011 16:18 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze ofertry
11.08.2011 16:18 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 7 - istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
11.08.2011 16:18 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 - istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
11.08.2011 16:18 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 - istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
11.08.2011 16:18 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych
11.08.2011 16:18 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
11.08.2011 16:18 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
11.08.2011 16:18 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 - formularz oferty
11.08.2011 16:18 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: S.I.W.Z.
11.08.2011 16:17 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: S.I.W.Z.
11.08.2011 16:17 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
15.07.2011 14:44 Administrator BIP
modyfikacja
15.07.2011 14:44 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze ofertry
30.06.2011 13:29 Administrator BIP
publikacja
do góry