Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Administrator BIP Administrator BIP 27.05.2011
Data Redaktor Akcja Zmiana
30.06.2011 14:11 Administrator BIP
przeniesienie
30.06.2011 14:10 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
30.06.2011 14:10 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 10 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
30.06.2011 14:10 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 9 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
30.06.2011 14:10 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
30.06.2011 14:10 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
30.06.2011 14:10 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 - Oświadczenie
30.06.2011 14:09 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
30.06.2011 14:09 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 - Wykaz
30.06.2011 14:09 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - Wykaz
30.06.2011 14:09 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
30.06.2011 14:09 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz oferty
30.06.2011 14:09 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: S.I.W.Z.
30.06.2011 14:09 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
17.06.2011 15:16 Administrator BIP
modyfikacja
17.06.2011 15:16 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
27.05.2011 15:33 Administrator BIP
modyfikacja
27.05.2011 15:31 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
27.05.2011 12:11 Administrator BIP
modyfikacja
27.05.2011 12:09 Administrator BIP
publikacja
do góry