Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Administrator BIP Administrator BIP 17.05.2011
Data Redaktor Akcja Zmiana
01.07.2011 13:25 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Kategoria: 2011
01.07.2011 13:24 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 - Oświadczenie
Kategoria: 2011
01.07.2011 13:24 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
Kategoria: 2011
01.07.2011 13:24 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytanie i zmiana S.I.W.Z. z dnia 20.05.2011 r.
Kategoria: 2011
01.07.2011 13:24 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
Kategoria: 2011
01.07.2011 13:24 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Kategoria: 2011
01.07.2011 13:24 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Kategoria: 2011
01.07.2011 13:24 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: S.I.W.Z.
Kategoria: 2011
01.07.2011 13:23 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Kategoria: 2011
01.07.2011 13:21 Administrator BIP
przeniesienie
07.06.2011 15:40 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
20.05.2011 13:10 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytanie i zmiana S.I.W.Z. z dnia 20.05.2011 r.
20.05.2011 13:09 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytanie i zmiana S.I.W.Z. z dn 20.05.2011 r.
17.05.2011 13:30 Administrator BIP
modyfikacja
17.05.2011 13:28 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
17.05.2011 13:28 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 - Oświadczenie
17.05.2011 13:28 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
17.05.2011 13:28 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
17.05.2011 13:27 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
17.05.2011 13:27 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz oferty
17.05.2011 13:27 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz oferty
17.05.2011 13:27 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: S.I.W.Z.
17.05.2011 13:27 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
17.05.2011 13:26 Administrator BIP
publikacja
do góry