Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Administrator BIP Administrator BIP 18.02.2011
Data Redaktor Akcja Zmiana
07.04.2011 10:21 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:21 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.03.2011 r.
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:21 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytania i zmiana S.I.W.Z. z dnia 01.03.2011 r.
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:21 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.02.2011 r.
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:21 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytanie i zmiana S.I.W.Z. z dnia 25.02.2011 r.
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:21 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowy
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:21 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 - formularz oświadczenia wykonawcy o posiadaniu świadectwa homologacji
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:20 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 - formularz oświadczenia w zakresie art 24 ust. 1 pkt 2 uPzp
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:20 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 - formularz oświadczenia w zakresie art 24 ust. 1 pkt 2 uPzp
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:20 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:20 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 - formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:20 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1a - specyfikacja techniczno-użytkowa
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:20 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 - formularz oferty
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:20 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: S.I.W.Z.
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:20 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Kategoria: 2011
07.04.2011 10:19 Administrator BIP
przeniesienie
09.03.2011 08:33 Administrator BIP
modyfikacja
09.03.2011 08:33 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
09.03.2011 08:31 Administrator BIP
modyfikacja
01.03.2011 15:32 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.03.2011 r.
01.03.2011 15:32 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytania i zmiana S.I.W.Z. z dnia 01.03.2011 r.
01.03.2011 15:31 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytania i zmiana S.I.W.Z. z dnia 01.03.2011 r.
01.03.2011 15:30 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytanie i zmiana S.I.W.Z. z dnia 25.02.2011 r.
01.03.2011 15:30 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.02.2011 r.
01.03.2011 15:29 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytanie i zmiana SIWZ - 3-IV-2011Odpowiedź na zapytanie i zmiana S.I.W.Z. z dnia 25.02.2011 r.
01.03.2011 15:29 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 3-IV-2011Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.02.2011 r.
01.03.2011 15:29 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytanie i zmiana SIWZ - 3-IV-2011Odpowiedź na zapytanie i zmiana S.I.W.Z. z dnia 25.02.2011 r.
01.03.2011 12:50 Administrator BIP
modyfikacja
01.03.2011 12:50 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
01.03.2011 12:49 Administrator BIP
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytania i zmiana S.I.W.Z.
23.02.2011 09:59 Administrator BIP
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowy
18.02.2011 15:39 Administrator BIP
publikacja
do góry