BIP - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://bip.abw.gov.pl/bip/akty-prawne/archiwum/311,Projekt-rozporzadzenia-Prezesa-Rady-Ministrow-zmieniajacy-rozporzadzenie-w-spraw.html
22.07.2024, 06:25

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 06.11.2015
Data modyfikacji : 25.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator BIP
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony